Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 24

W stanie zupełnego czuwania myślimy przeważnie wyrazami, już dlatego, że częściej myśl potrzebuje wyrazić się głośnym słowem, już też dlatego, że wrażenia zewnętrzne, tłumią halucynacyjność wyobrażeń, która stanowi właśnie myślenie obrazowe w marzeniu sennym. Otóż, jeżeli przed zaśnięciem uczujemy w myślach rosnącą przewagę obrazów nad wyrazami, to możemy być pewni, że jesteśmy bliżsi bez wiedzy, […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 23

Każde czytanie np. dostarczy zawsze więcej pobudek do czujności, aniżeli taka praca wewnętrzna, monotonna, utrzymywana i regulowana samą koniecznością oddechu, a przy tym nie wymagająca pomocy żadnego ze zmysłów zewnętrznych. Same zaś uwagi, jakie się przy takim postępowaniu nasuwają, zbyt są abstrakcyjne, ażeby mogły rozbudzać fantazją, a tern samem i sen opóźniać. To też najczęściej […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 22

Tak np. gdy przeczytam wyraz „litera,” to zrozumiem go tak dobrze i tak prędko jak wyraz: „alfabet”, a tymczasem pierwszy wyobraża tylko jeden znaczek, podczas gdy drugi przedstawia cały ich szereg. Lecz ponieważ liczba cech zasadniczych (n) alfabetu w świadomości uprzytomnionych, nie potrzebuje być większą od liczby zasadniczych cech litery, więc wyobrażenie alfabetu, które jest […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 21

Odnośnie do naszego przykładu, każdy łatwo się przekona, że możemy sobie przypomnieć liczenie 11-stu, 12 -stu – 15-stu, łącząc je w jedną całość duchową, przy pomocy śladów, jakie pozostawiły w umyśle. Wówczas te liczby nie będą tak jasne jako szczegóły 11, 12 . . 15, ale będą dość jasno jako całość (11, 12 . . […]

Działanie uwagi

Badanie eksperymentalne uwagi dało nam cenną wiedzę o tym, jaki jest przebieg życia psychicznego w stanie uwagi. Dwie rzeczy tu zaznaczymy. (1) Uwaga nie może być skupiona na jednej rzeczy przez czas dłuższy. Fale uwagi podnoszą się i opadają w szybkim tempie; uwaga fluktuuje. Najdłużej uwaga może się zatrzymać na jednym przedmiocie w przeciągu 24 […]

Postawa cielesna w stanie uwagi

Rozpatrzymy teraz „zewnętrzną” stronę uwagi, mianowicie postawę cielesną, jaką przyjmujemy w tym stanie. Możemy ją krótko określić jako postawę, która zapewnia najkorzystniejsze użytkowanie narządu zmysłowego, na który działa przedmiot, objęty uwagą. Polega ona na napięciu całego ciała: wszystkie mięśnie znajdują się „pod kontrolą”. Głowa mocno opiera się na ramionach, poddana naprzód, jeżeli przedmiotem uwagi jest […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 20

Może by kto zarzucił, iż przypomnienie może się stosować do tego, co się mówiło, ale nie do tego, co się ma mówić. Lecz byłby to zarzut niesłuszny, ponieważ zanim zaczniemy mówić, mamy już przynajmniej jako tako uprzytomnione główne myśli, które mają być wypowiedziane; więc ostatecznie uprzytomnianie sobie tego, co mamy mówić, będzie także przypomnieniem. Większa […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 19

Czas ten wyrazimy teraz tak: (0,7-0,8) (0,7+0,8)…. co będzie odpowiadać poprzedniej formule: (1-oM) (2—oM)…. albowiem 1—o zajmuje 0,7 sekund, a M : 0,8 sekund. Jeżeli jednak myśl uboczna (M) zajmie oprócz 0,8 przeznaczonych dla niej sekund, jeszcze 0,7 przeznaczonych dla następnej liczby, czyli razem 1,5, t. j. tyle ile dla całego aktu wypada, to w […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 18

Ponieważ zaś liczenie 40 ruchów oddechowych zajmuje mniej więcej minutę czasu, przeto na jedno wyobrażenie liczbowe przypada 60/40 czyli 1,5 sekundy. Czas ten jest nie tylko zupełnie wystarczającym na to, ażeby każde wyobrażenie liczbowe było dokładnie świadomym, ale nadto pozwala na plątanie się z niemi myśli ubocznych. Że tak jest, możemy stwierdzić następującym doświadczeniem: licząc […]