Czucia, które dają narządy wewnętrzne cz. 1

Ostatnim, bynajmniej nie mało ważnym źródłem czuć są niektóre narządy wewnętrzne w ciele. Dwie grupy tych czuć  są nam dość dobrze znane, pozostałe, objęte numerem (3), znamy bardzo mało.

(1) Kości, mięśnie, ścięgna. Kości obracają się w stawach. Poruszają je mięśnie, połączone z kośćmi za pomocą ścięgien. Mięśnie dają nam czucia ucisku i bólu, ścięgna — czucia napięcia, stawy – szczególny rodzaj czuć ucisku.

(2) Przewód pokarmowy. Ciało nie jest zwartą masą; przez wnętrze ciała przechodzi przewód pokarmowy, którego zadaniem jest przyjmowanie pokarmu i wydalanie pozostałości. W górnych częściach tego przewodu powstają trzy nowe rodzaje czuć. Tylna część jamy ustnej i górna gardła daje nam czucie pragnienia, przewód, biegnący od jamy ustnej do żołądka – czucie nudności, zaś sam żołądek – czucia głodu. Jelita nie dają nowego rodzaju czuć.

układanie bruku

(3) Płuca, naczynia krwionośne i pęcherz dostarczają prawdopodobnie nowe rodzaje czuć. Płuca dają czucia „kłócia” i „duszności”; naczynia krwionośne-czucia „dzwonienia w uszach”, swędzenia oraz czucia, które określamy: „przechodzi nas mrowie”, wreszcie pęcherz daje czucia „pobudzenia” narządów wewnętrznych, występujące naprz. w bojaźni.

układanie bruku