Czucia, które dają narządy wewnętrzne cz. 2

Narządy zmysłowe, rozrzucone po powierzchni stawów, podobne są do narządów, znajdujących się w skórze. Przeciwnie, nerwy, łączące z mózgiem mięśnie i ścięgna, wychodzą z narządów, właściwych specjalnie każdej z tych tkanek. Mimo to czucie ucisku, pochodzące z mięśnia, nie da się odróżnić od czucia ucisku, pochodzącego ze skóry. — Być może, że istnieje specjalne czucie zmęczenia mięśniowego, rzecz to jednak wątpliwa. Narządy specjalne głodu, pragnienia i nudności nie są nam znane, chociaż czucia te możemy zlokalizować (umiejscowić) odpowiednio w błonie śluzowej żołądka, w podniebieniu i w przełyku.

płyty izolacyjne

„Czucie” jest w rzeczywistości splotem czuć. Składa się ono: z czucia lekkiego ucisku, z czucia temperatury (dreszcz), z czucia, wywołanego zmianą w obiegu krwi (podobnego do swędzenia), oraz, być może, z pewnej ilości mięśniowych czuć ucisku, które powstają skutkiem spazmatycznego skurczu warstwy mięśniowej, leżącej bezpośrednio pod tą częścią skóry, na którą bodziec łechcący podziałał.

płyty izolacyjne