Czucia, które daje ucho cz. 1

Po oku najważniejszym jest ucho. Czucia słuchowe, podobnie jak wzrokowe, podlegały rozwojowi; można też rozróżnić dwa stadia rozwoju czuć słuchowych: (1) czucia szmerów i (2) tonów. Lecz możemy również cofnąć się dalej. Wszystkie czucia słuchowe rozwinęły się i powstały z czuć wstrząśnienia, które nie są wcale czuciami słuchowymi.

Ucho ludzkie jest narządem nadzwyczaj złożonym, wytworem długiego rozwoju, lecz mimo to zachowało w swej budowie pewne cechy pierwotnego narządu równowagi. Ostatni, w formie, w jakiej go dzisiaj człowiek posiada, nie ma nic wspólnego z funkcją słyszenia. Stąd też rozważamy go oddzielnie.

kruszywa warszawa

Ucho, jako narząd słuchowy. Czucia słuchowe dzielą się na (1) pierwotne czucia szmerów, odpowiadające wzrokowym czuciom jasności, oraz na (2) czucia tonów, odpowiadające czuciom barwnym. Szmer jest twardy, niemuzykalny; powstaje skutkiem nagłego wstrząśnienia powietrza. Ton jest miękki i muzykalny; wywołuje go falisty ruch powietrza. Plask pękającej bańki mydlanej jest szmerem; czucie, wywołane przez dmuchanie w szyjkę butelki, jest dźwiękiem.

Pomimo, że tony i szmery znacznie częściej powstają razem, niż oddzielnie, że łączą się z sobą bardzo łatwo, połączenie ich nigdy nie jest tak zupełne, abyśmy otrzymywali jedno czucie — jak to się dzieje z barwami i jasnościami. Skrzypce zawdzięczają swój ton w znacznej mierze szmerom (skrzypienie), które powstają przy pociąganiu smyczka po strunach; szmery te możemy jednak doskonale odróżnić od towarzyszących tonów muzycznych.

kruszywa warszawa

To Cię zainteresuje:

– ogniwa fotowoltaiczne warszawa