Czym jest psychologia i jakie ma zadanie?

psychologia3Znaczenie wyrazu psychologia. Psychologia jest nauką o duszy. Nauka jest dokładną i metodyczną wiedzą. Co to jest dusza? Popularne pojęcie o duszy: w rzeczywistości „dusza  nie ma myśli i uczucia, lecz jest niema, podobnie jak krzesło niema, lecz jest, składa się z siedzenia, nóg itd. Rzeczy i procesy. Dusza jest sumą zjawisk. Procesy (zjawiska) psychiczne. Procesy psychiczne zachodzą wewnątrz organizmu i mogą być znane bezpośrednio jednej tylko osobie (co nie da się powiedzieć o innych procesach), lecz obejmują świat cały. Dusza i ciało. Mózg jest organem duszy. System nerwowy. Procesy fizjologiczne i psychologiczne. Skąd wiemy o związku pomiędzy mózgiem i życiem psychicznym. Skąd wiemy, że inni ludzie mają duszę. Dowód zaczerpnięty z życia społecznego. Dowód zaczerpnięty z postępowania i zachowania się. Zaczątkowe życie psychiczne. Psychologia i fizjologia. Dusza nie jest wytworem mózgu, jednak organizm jest podłożem życia psychicznego. Zasada paralelizmu. Podział życia psychicznego. Trzy okresy życia psychicznego. Stany świadomości.  Zjawisko konkretne.  Pierwiastki psychiczne. Zagadnienie psychologii. Przeżycia elementarne. Warunki fizjologiczne.

odkurzacze lavor

Znaczenie wyrazu psychologia

Wyraz „psychologia“ pochodzi od dwóch wyrazów greckich: „psyche – dusza, i „logos“ – słowo. Psychologia zatem, jako wyraz pochodny, oznacza „słowa”, albo „opowiadanie” o duszy. Pomiędzy ludźmi nauki przyjęto jednak, że wyrazy złożone, których ostatnią część stanowi wyraz logia, oznaczają nie opowiadanie, lecz naukę o danym przedmiocie.

odkurzacze lavor