Dusza i ciało

psychologia3Zjawiska psychiczne zachodzą w organizmie lub lepiej w związku z żyjącym organizmem. Z jednymi częściami organizmu są związane ściślej, niż z innymi. Zjawiska psychiczne powstają tylko wtedy, gdy zostanie podrażniona pewna część mózgu. Stąd też mózg nazywają czasem „organem duszy”.

Mózg jest zaokrągloną masą miękkiej tkanki (nerwowej); spoczywa w jamie czaszki. Składa się z włókien i komórek nerwowych. Komórki tworzą grupy w masie mózgowej, tworzą również warstwę lub korę, pokrywającą całą masę. Ta warstwa pokrywająca nazywa się technicznie korą mózgową (cortex). Procesy psychiczne zachodzą tylko wtedy, gdy pewne komórki kory są podrażnione; włókna służą do połączenia komórek i do przenoszenia podrażnień z jednej części mózgu do innej.

materiały elektryczne Piła

Włókna nerwowe znajdują się nie tylko w samym mózgu, lecz w całym ciele. Od każdego narządu w ciele biegną nerwy do mózgu, a więc od oczu, nosa, skóry, serca, mięśni, kości itd.). Z mózgu biegną nerwy do mięśni. Pierwsze przenoszą podrażnienia z komórek nerwowych w narządach do komórek mózgowych, drugie z komórek mózgowych do komórek mięśniowych; w obu wypadkach włókna nerwowe pełnią czynność tak, jak druty telegraficzne.

materiały elektryczne Piła