Eksperyment w psychologii cz. 1

psychologia8W psychologii eksperyment potrzebny jest może nawet w większym stopniu, niż w jakiejkolwiek innej nauce. Zjawiska przyrody bowiem są dostępne jednakowo dla wszystkich obserwatorów, podczas gdy fakty życia psychicznego nie są nigdy dostępne więcej niż dla jednej osoby. Jeżeli za tym wyniki introspekcji mają posiadać jakąś wartość naukową,—jeżeli chcemy mieć pewność, że stosują się jednakowo do wszystkich jednostek psychicznych, — to oczywista, że musimy je otrzymywać w warunkach wzorowych: tak, aby każdy badacz mógł sam powtórzyć obserwacje, uznane za słuszne przez innych badaczy w ich poszczególnych badaniach.

Bezpośrednimi warunkami zjawisk psychicznych są procesy mózgowe. Te za tym warunki należałoby notować i zmieniać, gdybyśmy mogli wykonywać bezpośrednie eksperymenty psychologiczne. Niestety jednak nie możemy dotrzeć bezpośrednio do samych ‘ procesów mózgowych; mózg zamknięty jest w głębi czaszki i można nań oddziaływać tylko pośrednio, przez zewnętrzne narządy ciała, połączone z mózgiem włóknami nerwowymi.

wywóz gruzu – Poznań

Eksperyment psychologiczny jest jednak możliwy. Procesy, zachodzące w poszczególnej części mózgu, są uwarunkowane: (1) przez podrażnienie, dochodzące do mózgu przez nerw, (2) przez stan pozostałej części mózgu. Podrażnienia te z kolei zależne są od bodźca, otrzymanego przez ten narząd zewnętrzny, od którego prowadzi dany nerw. Zmieniając w określony sposób bodziec, wywołujemy określoną zmianę w procesach mózgowych — zupełnie tak, jak gdybyśmy mieli bezpośredni do nich dostęp. Z drugiej strony, staramy się utrzymać resztę mózgu w stanie niezmiennym w ciągu całego eksperymentu, (1) usuwając wszelkie bodźce postronne i (2) usiłując zachować niezmienne „usposobienie” psychiczne obserwatora.

wywóz gruzu – Poznań