Czy istnieją tylko dwa rodzaje uczuć? Cz. 2

Podobnie, jak istnieje duża ilość zapachów, barw, tonów, tak też istnieje duża ilość poszczególnych zabarwień uczuciowych w obrębie każdej z wymienionych grup.

Który z tych dwóch poglądów jest słuszny? Nikt tego od razu rozstrzygnąć nie może; sprawę tę zdecydować musi długa i staranna introspekcja. Lecz przypuśćmy, że nasz pogląd jest słuszny; jak wyjaśnimy w takim razie powstanie poglądu przeciwnego? Otóż możemy na to pytanie odpowiedzieć: pogląd przeciwny mógł łatwo powstać przez pomieszanie uczucia i stanu uczuciowego, to jest procesu elementarnego i złożonego.

Czytelnik wie już, co rozumiemy w psychologii przez proces elementarny; jest to proces, którego introspekcja nie może rozłożyć na bardziej elementarne składniki. Specyficzny charakter procesu zaś jest czymś zupełnie różnym od elementarności, jakkolwiek z elementarnością może łatwo być pomieszany. Specyficzny charakter procesu stanowi to, co odróżnia jeden proces konkretny od innego, utworzonego z tych samych, co poprzedni, elementów.