O Psychologii zbiór wpisów

Dwa rodzaje uczuć cz. 1

Nie tylko odczuwamy bodźce, lecz również reagujemy na nie uczuciowo ; bodźce nie tylko wywołują czucia, lecz i uczucia. Mówimy np.: „W pokoju, do którego wszedłem, owionął mnie miły chłód”, „ten kwiat ma rozkoszny zapach”, „musiałeś mieć nieprzyjemną rozmowę”. Chłód, zapach, rozmowa – składają się z czuć. Przyjemność i nieprzyjemność są zjawiskami uczuciowymi. Zbadajmy obecnie, […]

Prawo Webera

Przypuśćmy, że położyłem na szalę gwicht funtowy i odmierzyłem funt cukru. Jeżeli położę drugi gwicht funtowy na szalę, to dla utrzymania równowagi na drugą szalę muszę położyć drugą miarę cukru; jeżeli położę trzeci funt na pierwszą, to muszę dodać trzecią miarę cukru na drugą szalę i t. d. Przypuśćmy teraz, że zamiast cukru mierzę czucie […]

Natężenie czucia

Dotychczas rozpatrywaliśmy jedną stronę czuć, mianowicie ich jakość. Jakość jest tym, co odróżnia jedno czucie od innych. Różne zabarwienia i odcienie barw są jakościami czuć wzrokowych; odcienie koloru szarego, różnice wysokości tonu, rodzaje czuć smakowych — wszystko to są jakości czuć. Barwa czerwona, różniąca się od danej czerwonej swym odcieniem, jest czuciem różnym od danej […]

Czucia, które dają narządy wewnętrzne cz. 2

Narządy zmysłowe, rozrzucone po powierzchni stawów, podobne są do narządów, znajdujących się w skórze. Przeciwnie, nerwy, łączące z mózgiem mięśnie i ścięgna, wychodzą z narządów, właściwych specjalnie każdej z tych tkanek. Mimo to czucie ucisku, pochodzące z mięśnia, nie da się odróżnić od czucia ucisku, pochodzącego ze skóry. — Być może, że istnieje specjalne czucie […]

Czucia, które dają narządy wewnętrzne cz. 1

Ostatnim, bynajmniej nie mało ważnym źródłem czuć są niektóre narządy wewnętrzne w ciele. Dwie grupy tych czuć  są nam dość dobrze znane, pozostałe, objęte numerem (3), znamy bardzo mało. (1) Kości, mięśnie, ścięgna. Kości obracają się w stawach. Poruszają je mięśnie, połączone z kośćmi za pomocą ścięgien. Mięśnie dają nam czucia ucisku i bólu, ścięgna […]

Czucia, które daje jama ustna i nos

Narządy te możemy rozważać razem, raz dlatego, że w codziennym doświadczeniu czucia w nich powstające występują w ścisłym połączeniu, po drugie, ponieważ zadaniem obu jest nadzór nad trawieniem i piecza o zdrowie wewnętrznych organów ciała. Błona śluzowa jamy ustnej jest wrażliwa na ucisk, ciepło i zimno, oraz na ból. Prócz tego, różne miejsca jamy ustnej […]

Czucia, które daje skóra

Skóra jest narządem zupełnie różnym od oka i ucha. Nie jest ona bowiem wyłącznie narządem zmysłowym: nie tylko dostarcza czuć świadomości, lecz spełnia poza tym wiele innych czynności. Tak, na przykład, skóra zabezpiecza ukryte pod nią narządy od uszkodzenia, z niej wyrastają włosy i paznokcie, w skórze znajdują się gruczoły tłuszczowe i potowe. Niezależnie od […]

Czucia, które daje ucho cz. 3

Jeżeli oko jest maleńkim aparatem fotograficznym, to narząd słuchowy jest maleńkim fortepianem, fortepianem, na klawiaturze którego gra powietrze. Posiada ono 11,000 strun i tłumik, który zatrzymuje ruch strun, gdy już dźwięk wydały. (Oto dlaczego możemy mówić tak szybko; brzmienie wymówionego wyrazu zostaje przytłumione, nim przyjdzie wyraz następny). Jeżeli na „fortepianie” naszym grają fale powietrzne, słyszymy […]