Spostrzeżenia pschologiczne zbiór wpisów

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 6

Zobaczymy nadto ciekawą zależność ruchów szczęki od oddychania. Wstrzymując pierwsze, zwalniamy ruchy oddechowe. Nie jest to jednak zależność wyjątkowa, ponieważ podobnie oddziaływają na siebie wszystkie ruchy ulegające choćby częściowo wpływowi woli. Tak np. podobne objawy można zauważyć w ruchach krtani i oka. W czasie myślenia, krtań odbywa drobne ruchy, które podobnie jak ruch szczęki dolnej, […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 5

Ile zaś razy usiłujemy siłą woli utrzymać nieruchomo nogę lub rękę, skupiając na nie całą naszą uwagę, i obawiając się każdego drgnienia, tyle razy przy dłuższym trwaniu takiej próby, mimowolnie poruszamy ręką łub nogą. Na tym fakcie opiera się nawet tak zwane wirowanie stolików. Te zaś ruchy mimowolne pochodzą stąd, że skupienie uwagi na rękę […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 4

Nadto głowa, w skutek działania mózgu rozgrzewa się; a nogi ziębną, skłaniając nas do podciągnięcia ich ku sobie i w ogóle zmiany ułożenia, co wszystko nieruchomość ciała narusza. Chcąc więc, pomimo to, dopełnić warunku, musimy się starać o ile możności, o jak najdogodniejsze położenie, i siłą woli powstrzymywać odruchy, dążące do zmiany miejsca. Jeżeli jednak […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 3

Teoretycznie rzeczy biorąc, należało w tym celu naśladować- te warunki organiczne, przy których sen normalny odbywa się, ażeby przyśpieszeniem warunków i sam ich wynik przyśpieszyć. Ponieważ zaś: podczas snu nie ma żadnej żywszej kombinacji wyobrażeń, ponieważ marzenie senne w odróżnieniu od myślenia logicznego, zbacza co chwila na najmniej z sobą pokrewne przedmioty, ponieważ dalej, ciało […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 2

Wielu nie zdaje sobie sprawy z takiego czysto wewnętrznego postępowania, nie wie jak się zabrać do niego – i tym sposobem upowszechnienie się badań psychologicznych musi na tym cierpieć. Celem niniejszego ustępu jest właśnie opisanie kilku takich drobnych poszukiwań, dla objaśnienia tych, którzy by psychologią, w dostępnym dla siebie zakresie zająć się chcieli, w celu […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 1

Wzrastająco u nas zamiłowanie do literatury psychologicznej, winno pocieszać każdego, kto czuje moralną, indywidualną doniosłość choćby najdrobniejszych prac tego rodzaju, mających tę niezaprzeczoną zasługę, że budzą samowiedzę, wzmacniają przytomność umysłu i wreszcie w życiu prowadzą do ważnych zastosowań pedagogicznych i w ogóle towarzyskich. Ażeby jednak zamiłowanie to wydało pozytywniejsze korzyści, należy je wzmocnić umiejętnością badania, […]