Metoda psychologii

psychologia10Z tego, co było powiedziane w dwóch ostatnich paragrafach, wynika, że psychologia posługuje się metodą introspekcji eksperymentalnej. Jedynie przez wejrzenie w głąb świadomości możemy osiągnąć wiedzę o zjawiskach psychicznych; jedynie przez wrażenie w głąb świadomości we wzorowych warunkach możemy uczynić naszą wiedzę poznaniem naukowym.

Nawet wówczas, gdy badamy życie psychiczne, jak gdyby ono było przedmiotem w świecie zewnętrznym, gdy staramy się zrozumieć przeżycia psychiczne dziecka, psa czy owadu, na zasadzie ich zachowania się, czy postępowania, tych objawów zewnętrznych zjawisk psychicznych zawsze, w ostatecznej instancji, musimy oprzeć się na introspekcji. Jedyną bowiem podstawą interpretacji obcej świadomości pozostaje zawsze nasza własna świadomość; nie możemy wyobrazić sobie takich zjawisk psychicznych, których nie znajdujemy we własnej świadomości. Introspekcja eksperymentalna jest za tym jedyną metodą, na której możemy oprzeć nasze poznanie samych siebie; jest to jedyna droga do wiedzy psychologicznej.

poznań – wywóz śmieci

Psychologia jest bardzo dawną nauką: pierwszy obszerny traktat o psychologii napisał Arystoteles. Lecz metoda eksperymentalna dopiero w czasach najnowszych została zastosowana przez psychologów. Pierwsze laboratorium psychologiczne otworzył w roku 1878 -9 Wundt w Lipsku. Dziś wydaje się rzeczą pewną, że niema zjawiska psychicznego, którego by nie można było badać eksperymentalnie. Wielu zjawisk eksperymentalnie dotychczas jeszcze nie zbadano; wynika to po prostu z tego, że stosowanie metody eksperymentalnej wymaga dużego wyćwiczenia. Dwadzieścia lat to okres zbyt krótki na przebudowanie od podstaw całej nauki.

poznań – wywóz śmieci

To Cię zainteresuje:

– wywóz nieczystości Poznan