Mózg człowieka a psychologia

psychologia5Mózg człowieka, biorąc bezwzględnie, jest organem o dużej objętości; cięższy jest od mózgu innych zwierząt, z wyjątkiem niewielu największych (słonia itp.). A za tym względnie, to znaczy w porównaniu z wagą całego ciała, mózg ludzki jest cięższy, niż mózg zwierząt, wyjąwszy niewielu z pośród najwyżej rozwiniętych ssaków (niektóre małpy itp.). Z drugiej strony wiemy, że życie psychiczne człowieka jest bogatsze, niż życie któregokolwiek zwierzęcia. Lekarz wie z doświadczenia, że szczególne zaburzenia wyobrażeń pacjenta, jak naprz. zapominanie nazw pewnej klasy rzeczy, są wskaźnikiem zaburzeń w pewnej określonej części kory mózgowej – wskaźnikiem, powiedzmy, ciśnienia, jakie skrzep krwi wywiera na daną część powierzchni substancji nerwowej. Dlatego też objawy psychiczne upoważniają lekarza do otwarcia czaszki w pewnym miejscu. Otwiera czaszkę, znajduje i usuwa skrzep; po usunięciu bieg wyobrażeń pacjenta powraca do stanu normalnego.

przeprowadzki Żory

Skąd jednak wiedzieć możemy o stopniu rozwoju i złożoności życia duchowego na całym obszarze królestwa zwierzęcego? Skąd wiemy skoro możemy znać tylko nasze własne procesy psychiczne, że ktokolwiek poza nami samymi ma duszę?

Nim popróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśnijmy dokładnie, co ono oznacza. Możemy znać tylko nasze własne przeżycia psychiczne; nie możemy doświadczać obcych stanów duchowych. Nie można ivyjąć z duszy swego przyjaciela zmartwienia i włożyć do swojej własnej. Możemy natomiast wiedzieć o życiu psychicznym innych ludzi, ponieważ możemy wytworzyć sobie pojęcie o nim. Mówimy przecież: „Wiem dobrze, co on czuł, otrzymawszy ten list”, lub „Wiedziałem, że on myśli o tej sprawie tak, jak ja”. Innymi słowy: możemy wiedzieć, że inni ludzie mają duszę, mimo że nie możemy doświadczać tego samego, co doświadczają inni, że nie możemy obcego życia psychicznego uczynić własnym. Skąd tedy wiemy, że inni ludzie i zwierzęta mają duszę?

przeprowadzki Żory