Natężenie czucia

Dotychczas rozpatrywaliśmy jedną stronę czuć, mianowicie ich jakość. Jakość jest tym, co odróżnia jedno czucie od innych. Różne zabarwienia i odcienie barw są jakościami czuć wzrokowych; odcienie koloru szarego, różnice wysokości tonu, rodzaje czuć smakowych — wszystko to są jakości czuć. Barwa czerwona, różniąca się od danej czerwonej swym odcieniem, jest czuciem różnym od danej barwy; dźwięk, różniący się od danego dźwięku swą wysokością, jest również różnym od niego czuciem.

ściąganie długów poznań

Lecz czucie może pozostać tym samym czuciem, tą samą wysokością tonu, tym samym odcieniem barwy czy tym samym zapachem, a jednak zmieniać się pod względem natężenia czyli intensywności. Czucie ucisku może odpowiadać ciśnieniu zewnętrznemu, równemu jednej uncji, albo jednemu funtowi; pozostaje tym samym czuciem, tą samą jakością, lecz natężenie jego się zmienia. Ton fortepianu może być głośny lub cichy, pozostaje jednak ta sama wysokość, ten sam ton. Ciężar, który niesiemy, może wymagać małego lub wielkiego napięcia ręki; czucie napięcia, powstające w ścięgnach ręki, jest to samo w obu “wypadkach — różni się tylko natężenie.

Powstaje tutaj bardzo interesujące zagadnienie: czy z przyrostem intensywności bodźca (zwiększenie ciężaru, natężenia dźwięku, siły oświetlenia) w równej mierze wzrasta intensywność odpowiadającego czucia. Bezwarunkowo, napięcie przy podnoszeniu trzech funtów jest większe, niż przy podnoszeniu jednego funta: lecz czy czucie napięcia w pierwszym wypadku jest trzy razy większe, niż w drugim? Na to pytanie odpowiada tak zwane prawo Webera.

ściąganie długów poznań