Obserwacja w psychologii cz. 1

psychologia3Pierwszą rzeczą, której wymaga od nas nauka, jest umiejętność obserwowania. Obserwacja, to znaczy ujmowanie rzeczy i zjawisk tak, jak one są w rzeczywistości, nie jest wcale rzeczą łatwą. „Na sto osób mówi nie znajdzie się zapewne nawet jedna, która by mogła opisać jakieś najzwyczajniejsze zdarzenie choćby z przybliżoną ścisłością”.

Z czterech przyczyn obserwacja nie jest łatwą. (1) Po pierwsze, jesteśmy niedbali z natury. Chcemy, aby nam wszystko łatwo przychodziło, niechętnie czynimy wysiłki. Tymczasem obserwacja wymaga staranności i wysiłku. (2) W obserwacji powodujemy się przeważnie stronnością i uprzedzeniem. Oczekujemy, że ujrzymy to i to, albo też życzymy sobie to i to ujrzeć. W takich warunkach łatwo może się zdarzyć, że istotnie ujrzymy przy obserwacji rzecz oczekiwaną, jakkolwiek w rzeczywistości jej niema. (3) Dopiero po długim ćwiczeniu zdolności obserwacyjnych uczymy się we właściwy sposób nastawiać uwagę, w pierwszych zaś próbach obserwacji „tracimy zupełnie orientację”, gotowi zarówno gubić się w szczegółach, jak kierować uwagę na rzeczy istotnie ważne (4).

poznań kontenery na gruz

Gdy wreszcie przedmiotem obserwacji jest zjawisko, — coś, co ustawicznie się zmienia, — zmienność zjawiska może wprowadzić zamieszanie a nawet udaremnić obserwację. Jeżeli zjawisko zmienia się powoli, obserwacja może nas znużyć, skutkiem czego możemy przeoczyć pewne jego stadia; jeżeli zachodzi szybko, możemy nie wydążyć z zanotowaniem wszystkich jego faz. Punkty (1) i (2) można doskonale zilustrować na grze „w chowanego”. Prawdopodobieństwo, że rzecz chowana (naprz. naparstek) zostanie znaleziona, będzie najmniejsze, gdy położymy ją na miejscu zupełnie widocznym, na przykład na środku stołu. Wynika to z tego, iż szukający jest zbyt niedbały, aby zauważyć na stole, pośród dobrze znanych mu przedmiotów, rzecz tak niewielką. Z drugiej strony, szukający z góry przesądza sprawę, przypuszczając, że rzecz dana musi być „dobrze” schowana.

poznań kontenery na gruz

To Cię zaciekawi:

– kontenery na gruz Poznań
– kontenery rzeszów
– kontener Poznań
– kontenery Poznań
– Poznań – kontenery na gruz
– Poznań kontenery
– Poznań kontenery na gruz