Odczucia, które daje oko

psychologia4Oko jest najbardziej rozwiniętym i najważniejszym z narządów, za pomocą których poznajemy świat zewnętrzny. Jest to narząd jednorodny, i wszystkie z niego pochodzące czucia tworzą jedną grupę czuć wzrokowych. Lecz oko ludzkie podlegało rozwojowi; jest ono ostatecznym wytworem długiego okresu rozwojowego, w ciągu którego stopniowo coraz bardziej się doskonaliło. Dlatego też możemy rozróżnić dwie „warstwy” czuć wzrokowych: pokład niższy, pierwotny, istnieniem swym sięgający tak daleko, jak sam narząd wzrokowy, i pokład późniejszy, bardziej złożony. Pierwotnymi są czucia „barw”: czarnej, białej i szarej. Rozróżniamy dość dużą liczbę tych tak zwanych czuć jasności. Niema żadnej wątpliwości co do tego, że nawet plamki oczne zwierząt promienistych czują ogólne różnice pomiędzy czarnym i białym, jasnym i ciemnym. Późniejszą grupę stanowią czucia barwne.

wywóz śmieci poznań

Czucia barw dzielą się na cztery grupy. Pierwsza zawiera barwy od czerwonej do żółtej, wraz z czerwonawo- żółtą, czyli pomarańczową; druga od żółtej do zielonej, wraz z żółtawo-zieloną; trzecia od zielonej do niebieskiej, wraz z zielonawo-niebieską; czwarta od niebieskiej z powrotem do czerwonej, poprzez niebieskawo-czerwoną (fioletową i purpurową). Wszystkie te barwy, za wyjątkiem purpurowej, wchodzą w skład tęczy naturalnej i sztucznej, to znaczy widma słonecznego.

W mowie potocznej mówimy o czuciach: „białe”, „czarne” i „szare”, jako o czuciach barwnych. Należy zwrócić uwagę na to, że właściwie czucia te zaliczają się do grupy czuć odrębnych od czuć barwnych, i że należy je nazywać „jasnościami” lub „bezbarwnymi czuciami wzrokowymi”. Najłatwiej zrozumieć budowę i czynność oka, porównując je z aparatem fotograficznym. Posiada ono diafragmę automatyczną— tęczówkę (krążek, który mamy na myśli, gdy mówimy o oczach „niebieskich”, „piwnych”), która reguluje rozszerzanie się źrenicy zależnie od oświetlenia. Za tęczówką, w źrenicy, znajduje się soczewka, która przystosowuje się do oddalenia automatycznie — nie przez przybliżanie się i oddalanie, lecz przez zmianę krzywizny. Poza soczewką znajduje się ciemna kamera. Tylna strona tej kamery pokryta jest czułą błoną, siatką nerwową, albo, technicznie, siatkówką (retina), na której tworzą się obrazy wzrokowe. Błona ta odnawia się sama przez się tak, że obrazy mogą następować po sobie nadzwyczaj szybko. Działanie światła wywołuje w błonie procesy rozkładu chemicznego, zupełnie tak samo. jak w kliszy fotograficznej. Gdybyśmy nawet nic nie wiedzieli o budowie oka u niższych zwierząt, musielibyśmy dojść do przekonania, że czucia jasności są pierwotniejsze, niż czucia barwne.

wywóz śmieci poznań

To Cię zainteresuje:

– wywóz śmieci w Poznaniu