Ogólne prawidła introspekcji

psychologia2Prawidła introspekcji dzielą się na ogólne i specjalne. Specjalne dotyczą regulowania bodźca i różnią się zależnie od rodzaju badania; ogólne dotyczą usposobienia psychicznego i muszą być zachowane we wszystkich badaniach jednakowo.

Mamy, przypuśćmy, określić najmniejszą dostrzegalną różnicę natężenia zapachu wosku; to znaczy, mamy zbadać, o ile należy zwiększyć powierzchnię bodźca, aby natężenie czucia dostrzegalnie się zwiększyło. Prawidłem specjalnym będzie tu wskazanie, że eksperyment należy wykonywać w dzień suchy; wosk bowiem pachnie silniej przy pogodzie wilgotnej, niż przy suchej. Gdybyśmy znowu chcieli zbadać możność przypominania zapachu wosku w nieobecności zewnętrznego bodźca węchowego, prawidłem specjalnym byłoby wskazanie, że eksperyment należy wykonać w pokoju, z którego usunięto wszelkie zapachy tak, aby podrażnienie, powstałe wewnątrz mózgu, nie zostało zmodyfikowane przez podrażnienia postronne, pochodzące z komórek węchowych nosa.— leżelibyśmy chcieli odnaleźć wszelkie możliwe odcienie barwy niebieskiej, prawidło specjalne polegałoby na tym, że eksperyment należy wykonywać zawsze przy jednym i tym samym oświetleniu: albo zawsze przy świetle dziennym, albo też zawsze przy oświetleniu elektrycznym. Taż sama bowiem barwa niebieska przedstawia się w blasku słonecznym inaczej, niż w świetle dnia pochmurnego. Ogólne prawidła introspekcji eksperymentalnej są następujące:

wywóz odpadów – poznań

(1) Należy być bezstronnym. Nie tworzyć z góry sądu o tym, co mamy dopiero zbadać drogą eksperymentu, nie oczekiwać, że znajdziemy takie albo inne zjawisko; brać świadomość taką, jaką jest.

(2) Być uważnym. W czasie eksperymentu nie spekulować na temat tego, co robimy, dlaczego to robimy, jaka jest -wartość lub znaczenie tego, co robimy. Brać eksperyment poważnie.

(3) Starać się o dobre samopoczucie. Nie zaczynać introspekcji, póki wszystkie warunki nie są zadowalające; nie pracować w stanie zdenerwowania lub poirytowania, gdy krzesło jest dla nas za wysokie, lub stół zbyt niski, gdy jesteśmy przeziębieni lub mamy ból głowy. Eksperymentować w pogodnym usposobieniu. Być zupełnie świeżym. Zaprzestawać pracy, gdy się czuje zmęczenie lub znudzenie. Eksperymentować w usposobieniu energicznym.

Uzasadnienie powyższych prawideł jest oczywiste. Uwaga czyni bodziec wyraźniejszym i dłużej go w świadomości zatrzymuje. Nadto, gdy uwaga wędruje, prócz zjawisk, badanych w świadomości, zjawiają się inne zjawiska i zakłócają eksperyment. Toż samo dzieje się przy złym samopoczuciu: uwaga odwraca się od zjawisk, badanych w eksperymencie, ku źródłu nieprzyjemnych uczuć.

Reasumując powyżej powiedziane, można streścić, jak następuje, prawidła badań psychologicznych. Sprawy psychiczne, które mają byc przedmiotem badania, należy przeżywać bezstronnie, uważnie, przy dobrym samopoczuciu i świeżości sił. Skoro tylko skończy się dane przeżycie, należy je wywołać w pamięci i opisać.

wywóz odpadów – poznań

To Cię zaciekawi:

– Poznań wywóz odpadów