Doświadczenie psychologii

Aby samemu przekonać się, że przedmiotem psychologji są zawsze procesy, trzeba mieć pewne wyszkolenie i praktykę w psychologicznej obserwacji. Jedno proste doświadczenie może tu być w pewnym stopniu pomocne. 1. Siedząc przy czytaniu, zamknij oczy i staraj się myśleć o krześle, na którym siedzisz. Początkowo będziesz miał prawdopodobnie wyobrażenie drukowanego wyrazu „krzesło”, który przeczytałeś przed […]

Rzeczy i procesy

Dusza za tym jest sumą myśli, uczuć itd. Są one, że tak powiem, materiałem, z którego tworzy się życie psychiczne, są przeto przedmiotem, który bada psychologia. Przedmioty, które nauka traktuje, są dwojakiego rodzaju. Mogą to być rzeczy lub procesy. Gdy porządkujemy skamieniałości, muszle lub minerały, lub gdy w laboratorium fizycznym eksperymentujemy z dźwignią, równią pochyłą […]

Psychologia o duszy

Przedmiotem, który traktuje psychologia, jest dusza (życie psychiczne). Jasna więc rzecz, że właśnie psycholog może najlepiej odpowiedzieć na pytanie, czym jest dusza. Od nas, którzy teraz rozpoczynamy studiować psychologię, nie można oczekiwać, byśmy wiedzieli, czym jest dusza. Samodzielnie dowiemy się o tym dopiero wtedy, gdy już będziemy mieli za sobą pewną pracę w tej dziedzinie. […]

Psychologia – system wiedzy

Zarzucą nam, być może, że podana przez nas definicja nauki określa raczej ideał poznania, niż jego stan aktualny. W rzeczywistości żadna z nauk nie jest pełnym i doskonale zespolonym systemem; wciąż odkrywane są nowe fakty i przyjmowane nowe wyjaśnienia. Lecz ideałem, do którego zmierzamy i który powoli się urzeczywistnia, jest właśnie zakończony i pełny system […]

Psychologia na przykładzie biologii i oologii

Przyjrzyjmy się przez chwilę dwóm dopiero co wspomnianym naukom: biologii i oologji. Biologa jest jedną z najszerszych, oologja jedną z najwęższych nauk (pod względem zakresu badania): nazywamy jednak obie naukami, mając na myśli w obu wypadkach jedno i to samo znaczenie „nauki”. Biologia jest systematycznym i metodycznym opisem życia. Ma ona odpowiedzieć na pewne zagadnienia, […]

Psychologia jako nauka

Różnica pomiędzy „opowiadaniem” o jakiejś rzeczy i „nauką” o niej? Wszystkie nauki można ująć w zdania; naukom poświęcone są książki i wykłady. Ostatecznie więc nauka jest opowiadaniem. Czyż istnieje zatem jakaś rzeczywista różnica pomiędzy nauką a opowiadaniem? Można odpowiedzieć na to pytanie: każda nauka jest opowiadaniem, lecz nie każde opowiadanie jest nauką. Nauka jest pewnym […]

Czym jest psychologia i jakie ma zadanie?

Znaczenie wyrazu psychologia. Psychologia jest nauką o duszy. Nauka jest dokładną i metodyczną wiedzą. Co to jest dusza? Popularne pojęcie o duszy: w rzeczywistości „dusza  nie ma myśli i uczucia, lecz jest niema, podobnie jak krzesło niema, lecz jest, składa się z siedzenia, nóg itd. Rzeczy i procesy. Dusza jest sumą zjawisk. Procesy (zjawiska) psychiczne. […]