Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 8

Wpływ zaś tej monotonności, nie zależy bynajmniej od słabości wrażeń, lecz od rodzaju asocjacji duchowych z jakimi się łączą, i tak: nie tylko odległy cichy szmer, ale nawet bliski i głośny łoskot jaki sprawia młyn w ruchu będący, albo odgłos kilkudziesięciu zawieszonych na ścianie zegarów, może przyśpieszyć sen u osób z tego rodzaju wrażeniami oswojonych. […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 7

W rzeczywistości zaś myślimy wówczas o tym tylko, że nie myślimy, i to uproszczenie treści umysłowej, sprawia powyższe złudzenie. Takie jednak wstrzymywanie się od wszelkiego myślenia, udaje się tylko na jedną chwilę. Ale ponieważ jest ono tylko zmniejszeniem treści myśli, nie zaś zupełnym jej usunięciem, rozważmy, czyby się nie dało, w łatwiejszy i trwalszy sposób, […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 6

Zobaczymy nadto ciekawą zależność ruchów szczęki od oddychania. Wstrzymując pierwsze, zwalniamy ruchy oddechowe. Nie jest to jednak zależność wyjątkowa, ponieważ podobnie oddziaływają na siebie wszystkie ruchy ulegające choćby częściowo wpływowi woli. Tak np. podobne objawy można zauważyć w ruchach krtani i oka. W czasie myślenia, krtań odbywa drobne ruchy, które podobnie jak ruch szczęki dolnej, […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 5

Ile zaś razy usiłujemy siłą woli utrzymać nieruchomo nogę lub rękę, skupiając na nie całą naszą uwagę, i obawiając się każdego drgnienia, tyle razy przy dłuższym trwaniu takiej próby, mimowolnie poruszamy ręką łub nogą. Na tym fakcie opiera się nawet tak zwane wirowanie stolików. Te zaś ruchy mimowolne pochodzą stąd, że skupienie uwagi na rękę […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 4

Nadto głowa, w skutek działania mózgu rozgrzewa się; a nogi ziębną, skłaniając nas do podciągnięcia ich ku sobie i w ogóle zmiany ułożenia, co wszystko nieruchomość ciała narusza. Chcąc więc, pomimo to, dopełnić warunku, musimy się starać o ile możności, o jak najdogodniejsze położenie, i siłą woli powstrzymywać odruchy, dążące do zmiany miejsca. Jeżeli jednak […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 3

Teoretycznie rzeczy biorąc, należało w tym celu naśladować- te warunki organiczne, przy których sen normalny odbywa się, ażeby przyśpieszeniem warunków i sam ich wynik przyśpieszyć. Ponieważ zaś: podczas snu nie ma żadnej żywszej kombinacji wyobrażeń, ponieważ marzenie senne w odróżnieniu od myślenia logicznego, zbacza co chwila na najmniej z sobą pokrewne przedmioty, ponieważ dalej, ciało […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 2

Wielu nie zdaje sobie sprawy z takiego czysto wewnętrznego postępowania, nie wie jak się zabrać do niego – i tym sposobem upowszechnienie się badań psychologicznych musi na tym cierpieć. Celem niniejszego ustępu jest właśnie opisanie kilku takich drobnych poszukiwań, dla objaśnienia tych, którzy by psychologią, w dostępnym dla siebie zakresie zająć się chcieli, w celu […]

Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 1

Wzrastająco u nas zamiłowanie do literatury psychologicznej, winno pocieszać każdego, kto czuje moralną, indywidualną doniosłość choćby najdrobniejszych prac tego rodzaju, mających tę niezaprzeczoną zasługę, że budzą samowiedzę, wzmacniają przytomność umysłu i wreszcie w życiu prowadzą do ważnych zastosowań pedagogicznych i w ogóle towarzyskich. Ażeby jednak zamiłowanie to wydało pozytywniejsze korzyści, należy je wzmocnić umiejętnością badania, […]

Uwaga i uczucie cz. 3

Pogląd, że uwagę zwracamy na dany przedmiot po uprzednim zainteresowaniu się nim, jest tak szeroko rozpowszechniony i wydaje się tak naturalnym, iż czytelnikowi może być trudno stanąć na właściwym stanowisku i uznać uwagę i uczucie za dwie strony tego samego przeżycia psychicznego. Przekonajmy się tedy, co ma do powiedzenia introspekcja o tym podobieństwie uwagi i […]