Stan uczuciowy cz. 3

Miej na uwadze, że obecnie mówimy o czuciach, nie wyobrażeniach postrzegawczych lub odtwórczych, które są splotami czuć prostych. Wrażenia wzrokowe i słuchowe dają nam najgłębsze uczucia przyjemności—że wspomnę piękne obrazy i posągi, utwory muzyczne—lecz uczucia te towarzyszą splotom czuć barwnych i dźwiękowych, nie zaś pojedynczym czuciom. Częstokrość przyjemność, wywołana przez postrzeżenie, przewyższa nieprzyjemność pojedynczego czucia. […]

Stan uczuciowy cz. 2

Czucie „zawrotu” bywa jedynie nieprzyjemne. Szmery zaś i tony spotykamy w życiu codziennym na każdym kroku (w domu i na ulicy; głos własny i znajomych), to też reagujemy na nie uczuciowo w nieznacznym stopniu. Nie wszystkie czucia, pochodzące ze skóry, łączą się z uczuciami jednakowo łatwo. Stany uczuciowe, oparte na podkładzie czystych czuć ucisku, są […]

Stan uczuciowy cz. 1

Uczucia ani ich połączenia nigdy nie występują w świadomości samodzielnie. Uczucie towarzyszy zawsze podrażnieniu jakiegoś narządu, a więc, co za tym idzie, zjawia się wraz z czuciem, pochodzącym z jakiegoś narządu. Jeżeli przeżycie jest splotem, składającym się z czuć i uczucia przyjemności albo nieprzyjemności i jeżeli strona uczuciowa przeżycia, przyjemność lub nieprzyjemność, uderza nas silniej, […]

Dwa rodzaje uczuć cz. 2

Nie należy również rozumieć powyżej powiedzianego w ten sposób, jakoby działanie każdego bodźca było sprawą życia i śmierci. Na wiele bodźców, które odczuwamy, nie reagujemy wcale uczuciowo, ponieważ wpływ ich na równowagę życiową jest zbyt nieznaczny. Nie należy wreszcie przypuszczać, że wszystko, co jest dla nas, w naszych szczególnych warunkach, przyjemne, jest zarazem dla nas […]

Dwa rodzaje uczuć cz. 1

Nie tylko odczuwamy bodźce, lecz również reagujemy na nie uczuciowo ; bodźce nie tylko wywołują czucia, lecz i uczucia. Mówimy np.: „W pokoju, do którego wszedłem, owionął mnie miły chłód”, „ten kwiat ma rozkoszny zapach”, „musiałeś mieć nieprzyjemną rozmowę”. Chłód, zapach, rozmowa – składają się z czuć. Przyjemność i nieprzyjemność są zjawiskami uczuciowymi. Zbadajmy obecnie, […]

Prawo Webera

Przypuśćmy, że położyłem na szalę gwicht funtowy i odmierzyłem funt cukru. Jeżeli położę drugi gwicht funtowy na szalę, to dla utrzymania równowagi na drugą szalę muszę położyć drugą miarę cukru; jeżeli położę trzeci funt na pierwszą, to muszę dodać trzecią miarę cukru na drugą szalę i t. d. Przypuśćmy teraz, że zamiast cukru mierzę czucie […]

Natężenie czucia

Dotychczas rozpatrywaliśmy jedną stronę czuć, mianowicie ich jakość. Jakość jest tym, co odróżnia jedno czucie od innych. Różne zabarwienia i odcienie barw są jakościami czuć wzrokowych; odcienie koloru szarego, różnice wysokości tonu, rodzaje czuć smakowych — wszystko to są jakości czuć. Barwa czerwona, różniąca się od danej czerwonej swym odcieniem, jest czuciem różnym od danej […]

Czucia, które dają narządy wewnętrzne cz. 2

Narządy zmysłowe, rozrzucone po powierzchni stawów, podobne są do narządów, znajdujących się w skórze. Przeciwnie, nerwy, łączące z mózgiem mięśnie i ścięgna, wychodzą z narządów, właściwych specjalnie każdej z tych tkanek. Mimo to czucie ucisku, pochodzące z mięśnia, nie da się odróżnić od czucia ucisku, pochodzącego ze skóry. — Być może, że istnieje specjalne czucie […]

Czucia, które dają narządy wewnętrzne cz. 1

Ostatnim, bynajmniej nie mało ważnym źródłem czuć są niektóre narządy wewnętrzne w ciele. Dwie grupy tych czuć  są nam dość dobrze znane, pozostałe, objęte numerem (3), znamy bardzo mało. (1) Kości, mięśnie, ścięgna. Kości obracają się w stawach. Poruszają je mięśnie, połączone z kośćmi za pomocą ścięgien. Mięśnie dają nam czucia ucisku i bólu, ścięgna […]