Podział życia psychicznego

psychologia9Gdy zoolog przystępuje do klasyfikacji zwierząt, materiał, który zastaje, składa się po prostu z oddzielnych osobników zwierzęcych, spotykanych na ziemi. Zestawiając ze sobą zwierzęta mniej lub więcej do siebie podobne, może on uporządkować swój materiał w sposób systematyczny: grupuje mianowicie poszczególne zwierzęta w klasy, rodziny, rodzaje i gatunki.

Psycholog analizuje i rozdziela te zjawiska, oraz grupuje razem do siebie podobne. W ten sposób może dokonać klasyfikacji materiału, przechodzi przy tym stopniowo od całokształtu życia psychicznego do poszczególnych procesów, z których ona się składa.

przecinaki murarskie

Życie psychiczne jednostki dzieli się na trzy okresy. Nazywamy je życiem dziecka, człowieka dojrzałego i starca. Każdy z tych okresów wyróżnia się od innych jasno określonymi osobliwościami, jakkolwiek nie możemy wskazać dokładnie, w którym roku życia jeden okres się kończy, a drugi następuje. Zmiana zachodzi stopniowo, przy tym w różnym wieku u różnych osobników. Każdy z tych okresów życia psychicznego składa się z szeregu świadomości. Przez świadomość rozumiemy to, co w danej chwili w duszy zachodzi, łub inaczej, duszę w chwili obecnej. Oczywista, że z biegiem życia przebiegamy szereg „teraźniejszości”: teraz jest czas wstać, teraz czas zjeść śniadanie, teraz czas zasiąść do roboty, i t. d. Przekrój prądu życia psychicznego, każde „teraz”, czy to w dziecięctwie, czy w wieku dojrzałym, czy starczym, nazywamy świadomością. Czasem jedna świadomość przechodzi w inną powoli, stopniowo, czasem nagle.

przecinaki murarskie