Trzy postacie uwagi cz. 1

Jeżeli zbadamy stany uwagi u dorosłego człowieka, to znajdziemy, że istnieją trzy różne stadia uwagi, odpowiadające kolejnym stadiom rozwoju psychicznego. Stany te nazwano: uwagą bierną (mimowolną), czynną (dowolną) i wtórną bierną. Rozpatrzymy je po porządku.

Uwaga bierna. Są rzeczy, ku którym uwaga nasza zwraca się mimo naszej woli, rzeczy, które bezwzględnie przyciągają naszą uwagę, niezależnie od tego, czym w danej chwili jesteśmy zajęci. Do takich należą głośne dźwięki i jasne światła, rzeczy, poruszające się na tle nieruchomego otoczenia, na ogół rzeczy, które dla jakichkolwiek powodów tworzą kontrast ze swym otoczenie m.

Gdy przedmiot tego rodzaju znajdzie się przed nami, uwaga nasza zwraca się niechybnie ku niemu; jego wyobrażenie wznosi się od razu na najwyższy punkt fali uwagi, na inne bodźce stajemy się głusi i ślepi.

Uwaga czynna. Czasem znowu utrzymujemy uwagę na danym przedmiocie jedynie przez wysiłek. Przedmiot y, ku którym w tych wypadkach zwraca się uwaga, nie mają same przez się danych do ściągnięcia jej na siebie: przeciwnie, mogą to być wyobrażenia, które same przez się uszłyby zupełnie uwagi. Możemy, naprz., przysłuchiwać się bardzo słabemu dźwiękowi, który w zwykłych warunkach nie miałby mocy przyciągnięcia uwagi; możemy zauważyć najmniejsze, nieuchwytne dla przeciętnego niezainteresowanego obserwatora, różnice pomiędzy dwiema muszlami lub roślinami. Czynna uwaga zawsze wymaga wysiłku.

To Cię zainteresuje:

– Zwyżki wynajem Lublin