Trzy postacie uwagi cz. 2

Uwaga psychologia

Uwaga psychologia

Wtórna uwaga bierna. Uwaga czynna może przejść w bierną. Człowiek nauki, zajęty porównywaniem muszel lub roślin, może do tego stopnia zająć się swoją pracą, że zapomni o obiedzie lub o umówionym spotkaniu. W tym wypadku przedmiot badany pochłania jego uwagę tak, jak kiedy indziej ruch nieoczekiwany lub dźwięk głośny. Tu przedmiot, nie mający sam przez się danych do opanowania u wagi, zdobywa je stopniowo, przez ćwiczenie. Początkowo badany czynnie, z wysiłkiem, zaledwie zdolny ostać się w świadomości przeciw innym współzawodniczącym wyobrażeniom, przedmiot ten z czasem może pochłaniać uwagę całkowicie. Badacz pogrąża się zupełnie w jego badanie.

Uwaga małych dzieci i niższych zwierząt jest prawie wyłącznie bierną. Starsze dzieci i wyższe zwierzęta zdolne są do uwagi czynnej. Wtórna uwaga bierna właściwa jest człowiekowi i zwierzętom, tresowanym przez człowieka (psy i t. d.). Człowiek jedynie zdolny jest do całkowitego jej wyzyskania. Zbadamy teraz, jaką korzyść daje ten ostatni rodzaj uwagi i jakie jest na ogół znaczenie tych trzech postaci uwagi dla życia duchowego.