Procesy wewnątrz Nas cz. 2

psychologia10To samo tyczy się procesu rozwoju. Rozwój kości lub tworzenie się wrzodu można śledzić z dnia na dzień za pomocą fotografii Roentgena. Oczywista, procesy te są równie dostępne dla lekarza, w ogóle dla każdego, komu zostaną pokazane te fotografie, jak i dla samego chorego. Natomiast zjawiska psychiczne, ból i ciśnienie, rozwojowi wrzodu towarzyszące, należą do chorego, i tylko wyłącznie do niego.

Odpowiedź można ująć winną jeszcze formę: mianowicie w zdanie, które na pierwszy rzut oka zdaje się przeczyć temu, cośmy dopiero co powiedzieli, w rzeczywistości jednak rzuca tylko nowe światło na powyżej powiedziane. Można powiedzieć, że każdy przedmiot, którym zajmuje się jakakolwiek dziedzina nauki, czy to będzie rzecz, czy zjawisko, czy sprawa zewnętrzna, czy wewnętrzna, może być przekształcony na zjawisko psychiczne. Każdą rzecz bowiem rozpatrywać można z dwojakiego punktu widzenia. Można ją rozpatrywać tak, jak ona istnieje w świecie zewnętrznym, jako coś, co może być widziane i doświadczone przez każdego, lub też tak, jak przedstawia się w doświadczeniu poszczególnego człowieka. Z pierwszego stanowiska przedmiot badany jest rzeczą fizyczną, albo procesem chemicznym, czy fizjologicznym lub czymś podobnym; z drugiego jest zawsze procesem psychicznym.

bramy Piła

Weźmy, na przykład, dźwięk. Fizyk powiada, że dźwięk jest pewnym rodzajem ruchu cząstek tegoż samego powietrza, którym oddychamy. Fizjolog powiada, że dźwięk jest podrażnieniem komórek pewnych części mózgu, podrażnieniem, które bierze początek w działaniu cząstek powietrza na ucho, a następnie zostaje przeniesione do mózgu przez nerw słuchowy. Psycholog wreszcie powiada, że dźwięk jest czuciem, zjawiskiem psychicznym.

bramy Piła