Procesy wewnątrz Nas cz. 4

psychologia2Aby zrozumieć lepiej tę sprawę, przeczytaj w podręczniku fizyki podane tam określenie dźwięku. Następnie zastanów się, jakie wyobrażenia określenie to wywołuje w twej świadomości. W skład twego wyobrażenia będą wchodziły obrazy duchowe wyrazów, użytych w definicji; lecz, prócz tego, będziesz prawdopodobnie widział „oczyma duszy’’ jakiś obraz ruchu. Obserwuj starannie ten obraz i popróbuj opisać go słowami. Porównaj swoje własne wyobrażenie z wyobrażeniem twych kolegów. Przekonasz się od razu, jak indywidualnym jest ono, jak wyłącznie jest twoim własnym doświadczeniem. Jeśli się nawet zdarzy, że ty i twój kolega opiszecie swe wyobrażenia tymi samymi wyrazami a zdarzyć się to może dość łatwo, jeżeli nie jesteście dostatecznie wdrożeni do obserwacji psychologicznej mimo to każdy z was będzie przeświadczony, że opisany obraz jest tylko jego, wyłącznie jego obrazem; obrazu tego nie można przenieść z doświadczenia jednej osoby do doświadczenia innej, nie można uczynić przedmiotem zbiorowej obserwacji. Przekonasz się za tym, że dźwięk fizyczny stał się wyobrażeniem dźwięku fizycznego, stał się zjawiskiem psychicznym.

sklep z oświetleniem Piła

W ten sposób każda rzecz może być przekształcona na zjawisko psychiczne. Poprzednio widzieliśmy, że krzesło, które jako przedmiot fizyczny, jest rzeczą trwałą i niezmienną staje się zjawiskiem, lub raczej splotem zjawisk, gdy je ujmujemy z psychologicznego stanowiska, to znaczy, gdy rozpatrujemy nasze wyobrażenie krzesła. Warto, aby czytelnik sprawdził powyżej powiedziane na innych przykładach (naprz. ciepło, światło, zwierzę, skała). Wynik będzie zupełnie ten sam.

sklep z oświetleniem Piła