Psychologia i fizjologia

Wyjaśnij termin fizjologia

Wyjaśnij termin fizjologia

Na zasadzie faktów, przytoczonych w poprzednim paragrafie, utrzymywano niejednokrotnie, że psychologia jest jedynie gałęzią fizjologii. Podobnie jak gruczoły łzowe — rozumowano — wydzielają łzy, lub gruczoły potowe w skórze wydzielają pot, lub jak wątroba wydziela żółć, tak również mózg wydziela zjawiska psychiczne, myśli i uczucia; podobnie jak funkcją lub czynnością żołądka jest trawienie, tak funkcją mózgu jest myślenie i odczuwanie.

Argument ten nie jest słuszny. Ważną jest dla psychologa znajomość i rozumienie fizjologii, szczególniej fizjologii układu nerwowego, lecz psychologia nie jest częścią fizjologii. Organizm żyjący interesuje psychologa z innego względu.

W każdej nauce dążymy do wyjaśnienia rzeczy lub zjawisk. Pakty nie mogą być metodycznie ułożone w jedną wewnętrznie zgodną całość, póki nie zostaną wyjaśnione. Otóż wyjaśnić jakąś rzecz znaczy po prostu wskazać, w jakich okolicznościach ona powstaje. Okoliczności te nazywamy warunkami powstania danej rzeczy lub zjawiska. Zastosujmy to do psychologii. Pewne procesy organiczne, mające początek w jednym z narządów ciała, a kończące się w korze mózgowej, są właśnie tymi okolicznościami, w których powstają zjawiska psychiczne. To znaczy, że procesy organiczne są warunkiem powstania procesów psychicznych; wykazując pierwsze, wyjaśniamy naukowo drugie. — Możemy rozpatrywać zjawiska psychiczne same w sobie; dla uzupełnienia psychologii musimy jednak do naszego opisu zjawisk psychicznych dodać ich wyjaśnienie, to znaczy wskazać ich warunki organiczne.

Oto dlaczego psycholog winien znać fizjologię. Gdziekolwiek zachodzi zjawisko psychiczne, tam musi istnieć uwarunkowujące je zjawisko fizjologiczne. Nie znaczy to jednak, że mózg wytwarza zjawiska psychiczne; mówi to tylko, że zjawiska psychiczne zachodzą równolegle do zjawisk fizjologicznych — przez co stwierdzamy tylko fakt, że zjawiska fizjologiczne są warunkiem zjawisk psychicznych. Twierdzić coś więcej, znaczy porzucić naukę dla nieumotywowanej spekulacji.

Ważną rzeczą jest jasne zrozumienie, co znaczy wyjaśnienie naukowe. Pożytecznym więc będzie dla czytelnika sprawdzić podane powyżej określenie na przykładach zaczerpniętych z różnych nauk: rozważyć naprz., w jaki sposób fizyk objaśnia powstawanie rosy, lub geolog – tworzenie się różnych rodzajów skał.

Na pierwszy rzut oka może się dziwnym wydawać, że zjawisko, wchodzące w zakres badania jednej nauki (fizjologii), może wyjaśniać fakt, należący do innej (psychologii). Ma to jednak miejsce i w innych naukach: proces trawienia (fizjologiczny) wyjaśniamy na podstawie chemii; kształt kości szkieletu (anatomia) wyjaśniamy fizycznie (dźwignia). Przykładów można by podać wiele.