Psychologia na przykładzie biologii i oologii

psychologia1Przyjrzyjmy się przez chwilę dwóm dopiero co wspomnianym naukom: biologii i oologji. Biologa jest jedną z najszerszych, oologja jedną z najwęższych nauk (pod względem zakresu badania): nazywamy jednak obie naukami, mając na myśli w obu wypadkach jedno i to samo znaczenie „nauki”. Biologia jest systematycznym i metodycznym opisem życia. Ma ona odpowiedzieć na pewne zagadnienia, naprz.: jak rozmieszczone jest życie na ziemi, jakie zwierzęta i rośliny spotykamy w tych lub innych krajach czy szerokościach gieograficznych i dlaczego; w jaki sposób życie osiągnęło kształty tak dziś różnorodne; jak powstały gatunki roślin i zwierząt; dlaczego nasze własne życie wykazuje pewne cechy charakterystyczne i osobliwości, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach tak, jak oni po swoich itp. Zagadnienia te poddajemy starannemu rozważaniu i opracowujemy przy pomocy ścisłych metod, odpowiedzi zestawiamy i porównujemy. Jeżeli odpowiedzi się nie zgadzają, poddajemy zagadnienia ponownemu rozpatrzeniu, dopóki nie otrzymamy zgodnych odpowiedzi. Gdy to nastąpi, gdy osiągniemy pełny opis życia (pełny w zakresie znanych nam faktów, rzecz prosta), wolny od wszelkich wewnętrznych sprzeczności, wówczas mieć będziemy „system” wiedzy o życiu, czyli biologię.

medycyna naturalna Poznań

Podobnie rzecz się ma z oologją. Każdy chłopiec w wieku szkolnym może coś powiedzieć o jajach ptasich. Lecz oologia bada je w sposób systematyczny i metodyczny. Stara się ona określić znaczenie różnorodnych zabarwień i znaków; porównywa kształt i objętość jaj; bada, czy istnieje jaki związek pomiędzy barwą jaj i miejsc, gdzie są one składane, oraz pomiędzy ich kształtem i właściwościami gniazda, czy zastępującej gniazdo skały lub gleby. Oolog, zobaczywszy jaja angielskiej i amerykańskiej pliszki, wie od razu, że pochodzą one od zupełnie różnych ptaków. Wiedza oologa jest uporządkowana, systematyczna, niema w niej domysłu i przypadkowości jest „naukowa”.

medycyna naturalna Poznań