Psychologia – system wiedzy

psychologia4Zarzucą nam, być może, że podana przez nas definicja nauki określa raczej ideał poznania, niż jego stan aktualny. W rzeczywistości żadna z nauk nie jest pełnym i doskonale zespolonym systemem; wciąż odkrywane są nowe fakty i przyjmowane nowe wyjaśnienia. Lecz ideałem, do którego zmierzamy i który powoli się urzeczywistnia, jest właśnie zakończony i pełny system wiedzy. Słusznie więc zupełnie możemy określać mianem nauki każdą dziedzinę poznania, która opiera się na metodach naukowych i zbliża się do ideału naukowego.

usługi remontowe Poznań

Musimy tu uznać za rzecz oczywistą, że psychologia jest istotnie nauką tak, jak do tego rości sobie prawo. Nie możemy tego dowieść, póki nie dowiemy się, co psychologia ma do powiedzenia o życiu psychicznym. Dopiero więc w końcu naszych rozważań będziemy mogli rzucić okiem wstecz na to, co powiedzieliśmy powyżej, i będziemy w stanie przekonać się, że psychologia już w zakresie swych dotychczasowych rezultatów tworzy systematyczną i uporządkowaną dziedzinę wiedzy. Nie znajdziemy w niej, istotnie, całkowicie zakończonej nauki: psycholog ma do rozwiązania jeszcze wiele zagadnień. Przekonamy się jednak, że psychologia jest nauką w tym samym znaczeniu, w jakim naukami są biologia i oologia.

usługi remontowe Poznań