Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 11

2) Jeden i ten sam stopień jasności różnych liczb, a przynajmniej ten stopień, który nam się we wspomnieniu jednakowo pewnym wydaje, może jednak nosić bardzo odmienny charakter. I tak: świadomość liczby 18, mogła mieć charakter wyłącznie obrazowi, to znaczy przedstawialiśmy ją sobie jakby napisaną lub drukowaną; liczba 10 mogła być uprzytomnioną wyrazowo, – tj. tak jakby była wymówioną, i to raz mogła nam się przedstawiać jakby wymówioną przez kogoś innego, a więc usłyszany, drugi raz jakby wymówioną tylko przez nas samych wewnętrznie; wreszcie niektóre liczby łączą się tak ściśle z czuciem oddechu, któremu odpowiadały, że przypominamy je sobie przeważnie czuciowa tylko. Świadomość więc liczb może mieć bardzo rozmaity charakter, nieprzestaną być jasną.

3) Zachodziło teraz pytanie: na czym mianowicie polegają różnice tej jasności, dlaczego powiadamy, że niektóre liczby były zupełnie świadome, inne w części, wreszcie inne wcale. Starałem się to zbadać przy wielokrotnym powtarzaniu owego wewnętrznego liczenia i oto do czego doszedłem : Liczby uważane za dokładnie świadome, były to te, przy których wyobrażeniu uprzytomniałem sobie zarazem to co przed niemi liczyłem i to co po nich liczyć miałem.