Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 12

Tak np. liczba 35 była dokładnie świadomą, ponieważ doszedłszy do niej, uprzytomniłem sobie, że poprzednio było 30, 31, 32, 33 i 34, zaś po niej miały iść liczby 40, nadto uprzytomniłem sobie, że 35 zajmuje miejsce środkowe pomiędzy 30 i 40, i że takich liczb środkowych od początku liczenia było trzy (5, 15, 25); im zaś więcej takich stosunków wyobraziłem sobie, tym jaśniejszą była świadomość liczby i tom pewniejszym jej przypomnienie, o więcej, zauważyłem, że do owych trzech rodzajów świadomości liczb obrazowego, wyrazowego i czuciowego, należałoby jeszcze dołączyć czwarty, z charakterem wyłącznie stosunkowym. Tak np. liczby 28 nie wyobrażałem ani obrazowo, ani wyrazowo, ani czuciowo, ale wiedziałem w sobie, że to co wyobrażam niejasno, jako całość w sonę, jest liczbą odległą o dwa miejsca od 30, i zajmuje trzecie miejsce po 25 sama w sobie, nie zarysowała się jasno w moim umyśle. To uprzytomnienie asocjacji, czyli stosunków sąsiednich, wystarczyło mi zupełnie do przeświadczenia, że liczę dobrze, chociaż liczba 28 sama w sobie uwalnia się jasno w moim umyśle.