Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 14

Jeżeli powiadamy, że jeden i ten sam krajobraz rzeczywisty, wyobrażaliśmy sobie raz jaśniej, drugi raz ciemniej, to mówimy tak dla tego tylko, iż wierzymy w niezmienność krajobrazu jako takiego, podczas gdy wyobrażenie jego było raz dokładniejszym, drugi raz mniej dokładnym, raz zawierało więcej, drugi raz mniej treści. Chociaż więc wyobrażaliśmy ten sam krajobraz, ale wyobrażenie jego nie było tym samem, treść jego nie była identyczną. Tak samo rzecz się ma z liczbami. Liczba 20, jako pojęcie oderwane, jest zawsze jednaką, ale w wyobrażeniu naszym tej liczby, może być raz mniej, drugi raz więcej treści porównawczej, stosunkowej i wtedy powiadamy, że wyobrażenie nasze miało raz mniejszy, drugi raz większy stopień świadomości. Jednym słowem wyobrażenia mogą mieć równy stopień jasności, niezależnie od swego charakteru (wyrazowego lub obrazowego – co do czuciowego, nie chcę decydować się  stanowczo, ale nie mogą mieć równego stopnia, niezależnie od asocjują sąsiednich, owszem, stopień ten zależy właśnie najściślej od skojarzeń.