Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 15

4) Spostrzeżenie następne będzie ogólniejszej natury: Robiąc uwagi powyższe, sprawdzając prawidłowość liczenia, i w ogóle wyprowadzając wnioski psychologiczne, mogłem jednak prowadzić rachunek dalej bez przerwy, tylko wtedy kiedy myślenie uboczne stawało się żywszym; kiedy mnie zakłopotało lub zdziwiło jakie spostrzeżenie, wówczas rachunek zaczynał być mniej jasnym, a nawet całkowicie stawał się bezwiednym. Widocznie więc pasmo procesów świadomych, nie może być zbyt szerokim. Objaśni to następująca figura:

Szereg wyobrażeń liczbowych, połączonych z oddechami

1 – o, 2 – o, 3 – o, 4 – o…

musiał zbaczać niejako z linii prostej wtedy, kiedy zjawiła się myśl jakaś, uboczna względem rachunku, ale silna swą żywością

8 – o, 3 – o, 4 – o         7 – o,    9 – o,

1 – o, 2 – o, myśl, 5 – o, 6 – o, myśl, 10 – o…

i wyobrażenia 3 – o, 4 – o, 7 – o, 9 – o, stawały się mniej jasnymi, a 8 – o zupełnie wymykało się z pod świadomości.