Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 17

Do pewnego stopnia jednak czujemy upływ czasu prawidłowo i możemy tern poczuciem mierzyć prawdopodobieństwo przebiegnięcia danego szeregu liczb. I tak, jeżeli po wyparciu wyobrażeń liczb: 24, 25, liczymy dalej bezwiednie, myśląc o teorii asocjaci, i gdy na raz myśleć przestajemy, rachując świadomie 50, 51, 52 i t. d., to czując, że myśl nasza o teorii asocjacji była krótkotrwałą a odstęp od 25 do 50 zbyt długim, dochodzimy do przeświadczenia, żeśmy przepuścili kilka lub kilkanaście liczb, zmyliwszy rachunek. Takie zaś zmylenie, jak się przekonałem, powstaje najczęściej w następujący sposób: ponieważ nieraz liczymy dziesiątkami, mówiąc: 10, 20, 30, itd., przeto trafia się, że gdy przy liczeniu 28, 29, 30, uwaga zostanie pochłonięta czym innym, liczymy dalej machinalnie, ale w taki sposób: 28, 29, 30, 40, 50; potem świadomość prawidłowości powraca zwolna i liczymy jak należy: 51, 52, 53…

5) Myśli, które przerywają liczenie świadome, mogą być jednak o tyle krótkotrwale, że dają się pomieścić w odstępach między liczbami, bez naruszenia ich świadomości.

Wówczas na figurze naszej

1 – o, 2 – o, 3 – o,

miejsce przecinków, zajmą myśli uboczne, nie przerywając jednak prawidłowości łańcucha. Można to uzmysłowić tak:

(1 – o M) (2 – o M) 5 – o (4 – o m m) q – o…