Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 6

Zobaczymy nadto ciekawą zależność ruchów szczęki od oddychania. Wstrzymując pierwsze, zwalniamy ruchy oddechowe. Nie jest to jednak zależność wyjątkowa, ponieważ podobnie oddziaływają na siebie wszystkie ruchy ulegające choćby częściowo wpływowi woli. Tak np. podobne objawy można zauważyć w ruchach krtani i oka. W czasie myślenia, krtań odbywa drobne ruchy, które podobnie jak ruch szczęki dolnej, są jakby niewykończonym mówieniem. Co zaś do oka, to możemy zauważyć następujący fakt ciekawy. Przez stopniowo ćwiczenie się, można dojść do odczuwania ruchów ocznych przy zamkniętych powiekach. A posiadając już tę wprawę, można przekonać się, że ile razy wyobrażamy w myśli jakiś przedmiot dalszy lub rozleglejszy krajobraz, tyle razy osie oczne układają się tak jak gdyby istotnie potrzeba było ich pomocy, a przebieganie w myśli części wyobrażonego przedmiotu, pociąga za sobą podobne ruchy oczu, jak przy rzeczywistym oglądaniu.

W ogóle między wszystkimi tymi ruchami a myślą, zachodzi ścisły stosunek zależności: jeżeli staramy się nie myśleć o niczym, to i ruchy oka, szczęki, krtani, płuc, wreszcie całego ciała, ustają chwilowo; jeżeli zaś te ruchy staramy się powstrzymać, to znowu myśl przestaje być ożywioną, i zdaje nam się, że przez chwilę o niczym nie myśleliśmy.