Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania cz. 7

W rzeczywistości zaś myślimy wówczas o tym tylko, że nie myślimy, i to uproszczenie treści umysłowej, sprawia powyższe złudzenie.

Takie jednak wstrzymywanie się od wszelkiego myślenia, udaje się tylko na jedną chwilę. Ale ponieważ jest ono tylko zmniejszeniem treści myśli, nie zaś zupełnym jej usunięciem, rozważmy, czyby się nie dało, w łatwiejszy i trwalszy sposób, osiągnąć takiego zmniejszenia treści, w celu, o który nam chodzi.

Wiadomo, że wszelka monotonność usypia. Bezustanny szmer padających kropli deszczu, odległy gwar rozmowy, nawet czytanie blado opisowej książki i łagodne dźwięki muzyki lub jednym tonem wypowiadana przemowa, działają usypiająco. Działanie to polega na tym, że mózg w stanie czuwania, potrzebuje rozmaitości wrażeń, że wrażenia te, obudzając różne myśli, uczucia i odruchy, rozbudzają działalność całego ciała, przyśpieszają obieg krwi  ruchy oddechowe, podczas gdy wrażenia monotonno, działając ciągle tylko w jeden sposób, nie rozbudzają różnych myśli i nie wywołują różnych ruchów.