Stan świadomości

psychologia1Każdy stan świadomości składa się z pewnej ilości konkretnych zjawisk: wyobrażeń, uczuć, życzeń, postanowień itp. Każde z tych zjawisk, czy to pojęcie, czy postanowienie, czy uczucie, jest poszczególnym okazem doświadczenia psychicznego — okazem, któremu odpowiada w zoologii poszczególne zwierzę, koń, orzeł itd.

wywóz odpadów poznań

Inne jeszcze podobieństwo. Badanie histologiczne wykazuje, że organizm zwierzęcy nie jest zbudowany z jednej substancji jednorodnej, lecz że jest złożony z pewnej ilości różnych od siebie tkanek. Podobnie obserwacja psychologiczna wykazuje, że żaden proces psychiczny, żadna myśl i uczucie, z których składa się nasza świadomość, nie jest zjawiskiem zupełnie prostym, że przeciwnie, wszystkie te procesy tworzą się z procesów istotnie prostych i nierozkładalnych przez połączenie w jedną całość tych ostatnich. Te proste i nierozkładalne procesy nazywamy pierwiastkami psychicznymi. Są one bardzo liczne: liczba ich dosięga prawdopodobnie 50,000. Można je wszystkie jednak podzielić na dwie grupy: czuć i uczuć.

wywóz odpadów poznań