Tendencje biologiczne i ustrój psychiczny cz. 2

O tym, że dusze ludzkie różnią się swym charakterem ogólnym, dowiadujemy się trzema drogami. (1) Jeżeli porównamy rezultaty, otrzymane drogą introspekcji przez różnych ludzi, to znajdziemy ciekawe różnice indywidualne. Jeden człowiek, przypominając sobie jakiś wypadek, widzi go ponownie, inny ponownie go słyszy. To znaczy, że jeden jest wzrokowcem, drugi słuchowcem. Obaj przypominają sobie ten sam wypadek; odtworzyli zaś go różnie, dzięki różnym tendencjom nerwowym. (2) Już dzieci klasyfikujemy na „pilne”, „niecierpliwe”, „tępe”, „zdolne” i t. p. Różnorodność usposobień przejawia się, jak widzimy, już bardzo wcześnie. (3) Różni ludzie postępują i zachowują się różnie w tej samej sytuacji. Jeden człowiek miesza się i waha, inny dziwi się bezradnie, inny jeszcze nie traci przytomności umysłu i postanawia działać.

Mówiliśmy, że tendencje nerwowe i odpowiadający im ustrój psychiczny są wypadkową tych wpływów, które działały w długim ciągu rozwojowym, wpływów, które działały bezpośrednio na rodziców, dziadów i dalszych przodków. Że środowisko może wywierać i wywiera na nas rzeczywiście wpływ głęboko sięgający, o tym każdy może się przekonać we własnym życiu.

To Cię zainteresuje:

– lecznica weterynaryjna