Tendencje biologiczne i ustrój psychiczny cz. 3

Układ nerwowy dziecka, jakkolwiek posiada już pewną określoną budowę, jest jeszcze w znacznym stopniu plastyczny; nałóg, narzucony przez wychowanie, staje się drugą naturą. Ukształtowanie tej „drugiej natury” jest właśnie zasadniczym zadaniem wychowania. Tłumacząc to na język psychologiczny, powiadamy, że wychowawca winien poznać ‘przyrodzony ustrój psychiczny wychowańca, zarówno dobre jak i złe jego strony — i starać się rozwinąć dobre, a złagodzić złe strony charakteru. Tłumacząc zadanie wychowawcy na język biologiczny, mówimy, że winien on poznać przyrodzone tendencje nerwowe i starać się — popierając tworzenie się nałogów dodatnich — pchnąć ustrój w kierunku właściwym. Przyrodzone tendencje nerwowe i ustrój psychiczny winny być częściowo wzmocnione, częściowo ohamowane przez tendencje nabyte i nabyte usposobienie.

Istnienie tendencji nerwowych jest kluczem do wyjaśnienia trzech rodzajów uwagi. (1) Przyrodzone warunki życia są dla wszystkich zwierząt tak podobne, że każde z nich, jeśli ma zachować istnienie, musi posiadać pewne tendencje nerwowe. Zwierzę, które by nie zwracało uwagi na głośne dźwięki, które nie spostrzegałoby ruchów lub zmian w swym bezpośrednim środowisku, mogłoby łatwo stać się łupem swych wrogów.

To Cię zainteresuje:

– kursy jazdy Lublin
– nauka jazdy Lublin
– nauka prawa jazdy Lublin