Tendencje biologiczne i ustrój psychiczny cz. 4

Stąd też tendencja do biernego nastawiania uwagi na te rzeczy tkwi głęboko w naszej naturze fizycznej. Przy danych warunkach życia i rozwoju niemożliwe jest istnienie jednostki żywej, która by tej tendencji nie posiadała. (2) Liczba rzeczy, ku którym uwaga nasza zwraca się mimowolnie, jest niezbyt wielka. Rzeczy, do tej liczby nie należące, nie są w stanie tak silnie przyciągać uwagi, nie są w stanie domagać się jej tak stanowczo. Uwaga, zwracająca się ku tym rzeczom, jest uwagą czynną, jest połączona z trudnościami i musi wybierać pośród rzeczy o nią rywalizujących. Zwycięża wyobrażenie najsilniejsze, to znaczy wyobrażenie najbardziej zgodne z naszą dyspozycją nerwową, lecz zwycięża dopiero po walce z innymi wyobrażeniami, odpowiadającymi innym, słabszym, tendencjom nerwowym. Układ nerwowy jest tak złożony, że może w nim zachodzić walka wielu sprzecznych ze sobą tendencji. (3) Rozwój duszy zwierzęcej zatrzymuje się na tym stadium. Zwierzę (o ile nie jest pod władzą człowieka—o ile nie jest wytresowane) przeżywa w stanie uwagi tę samą walkę i ten sam wysiłek, co człowiek. Lecz człowiek jest wyższy od zwierząt pod tym względem, że posiada pewną świadomą tradycję, ma historię: posiada wiedzę o przeszłości, która może rzucać światło na przyszłość.

To Cię zainteresuje:

– profesjonalny adwokat lublin