Tendencje biologiczne i ustrój psychiczny cz. 5

Lecz człowiek jest wyższy od zwierząt pod tym względem, że posiada pewną świadomą tradycję, ma historię: posiada wiedzę o przeszłości, która może rzucać światło na przyszłość.

Dlatego też człowiek może „stawać po stronie” tych, albo innych wyobrażeń, walczących o pierwsze miejsce w świadomości; może „opowiedzieć się” za jednym wyobrażeniem, a zahamować inne. Częściowo czynimy to sami za siebie, gdy naprz. rozważamy; „ta praca jest obecnie bardzo uciążliwa, ale okaże się pożyteczną w przyszłości”; częściowo, i to w większym stopniu, czynią to za nas rodzice i wychowawcy, nie pytając o naszą zgodę, gdy jesteśmy jeszcze dziećmi. Wychowanie dziecka opiera się na doświadczeniu całego rodzaju ludzkiego, młode zwierzęta nie otrzymują takiego wychowania. Tą właśnie drogą powstaje u człowieka dyspozycja do wtórnej uwagi biernej. Zadanie, wypełniane początkowo wbrew własnej woli, z przykrością i trudnością, staje się z czasem łatwym i naturalnym.

To Cię zainteresuje:

– panele pv lublin