Tendencje biologiczne i ustrój psychiczny cz. 6

Wtórna uwaga bierna jest zasadniczym warunkiem postępu ludzkiego. Im bardziej łatwą i zwykłą staje się dana praca, z tym większą energią może umysł zwrócić się ku innej sprawie. Gdy i ta z kolei stanie się łatwą i naturalną, umysł zwraca się ku nowej, i t. d. Wtórna uwaga bierna staje się możliwa na skutek tego, że wychowawca, kierowany swym doświadczeniem, może poprzeć w dziecku tendencje pożyteczne, pożyteczny rys usposobienia psychicznego, może pomóc do wytworzenia zgodnych z tym usposobieniem nałogów. Uwaga czynna jest więc fazą przejściową, fazą, poza którą wyjść należy. Lecz zarazem jest ona etapem, poprzez który przejść należy koniecznie, przez który przechodzić musimy wciąż na nowo, jeżeli wiedza nasza ma się rozwijać, a charakter w sposób właściwy się kształtować. Dziecko, które by nie przeszło przez ten etap, pozostałoby na poziomie zwierzęcym, byłoby igraszką nowych lub wstrząsających wypadków, zachodzących w jego środowisku. Uwaga czynna to bitwa, którą musi wygrać każdy, kto chce opanować swoje otoczenie i wznieść się ponad świat zwierzęcy do wysokości prawdziwego człowieczeństwa.

To Cię zainteresuje:

– holowanie rzeszów