Uwaga i uczucie cz. 2

Musimy tu wystrzegać się pospolitego błędu. Zazwyczaj sądzimy, że uwaga nasza zwraca się ku jakiemuś przedmiotowi, gdy nas przedmiot dany poprzednio zainteresował: że przyjemność lub przykrość przychodzi najpierw, później zaś następuje uwaga, którą przedmiot dany przyciąga przez to, że jest interesujący. W rzeczywistości tak nie jest. Uczucie i uwaga zjawiają się w świadomości współcześnie: są one od w rot ne mi stronami tegoż samego stanu psychicznego. Uważamy tylko wtedy, gdy doznajemy uczucia, doznajemy uczuć jedynie wtedy, gdy uważamy. Uczucie nie wyprzedza więc uwagi; doznajemy uczuć i uważamy współcześnie.

Teraz możemy zrozumieć, w jakim znaczeniu dwie powyższe odpowiedzi na nasze pytanie są słuszne. Rzecz, która odpowiada kierunkowi naszych tendencji nerwowych, zwraca naszą uwagę, a zarazem wywołuje reakcję uczuciową. Lecz rzecz, wywołująca uczucie, jest rzeczą interesującą. A za tym rzecz, ku której zwracamy uwagę, jest z jednej strony rzeczą, zgodną z kierunkiem naszych tendencji nerwowych, z drugiej zaś — rzeczą nas interesującą.

To Cię zainteresuje:

– nauki jazdy Lublin
– Nauka jazdy Katowice