Warunki życia a psychologia

psychologia10Warunki, w których żyje dana grupa zwierząt, mogą być dla niej korzystne lub niekorzystne: opady atmosferyczne w danej miejscowości mogą być dostateczne lub niedostateczne, może być obfitość lub brak pokarmu itp. Podobnie mogą zmieniać się warunki świadomości; mózg naprz. może być dobrze lub źle odżywiany. Stąd różne słany świadomości. Poza normalną świadomością czuwania istnieją stany anormalne, z których najgłówniejsze są: świadomość marzeń sennych i świadomość hipnotyczna. W obrębie świadomości czuwania istnieje wyraźna różnica pomiędzy stanem uwagi, tzn. zaabsorbowania i całkowitego zainteresowania czymkolwiek, a stanem nieuwagi.

wywóz odpadów poremontowych

To samo zwierzę może żyć w różnych warunkach, może być tłuste lub chude, zdrowe lub chore. Podobnie ta sama treść może zjawiać się w różnych stanach świadomości. Innymi słowy, treść przeżyć może być ta sama w stanie uwagi i nieuwagi; w tym wypadku różnica polega na różnym stanie świadomości — na stopniu dokładności i jasności; zależnie od stanu świadomości, różną jest również (jeśli tak można powiedzieć) rola i znaczenie danego przeżycia w życiu psychicznym. Weźmy jako przykład obecność przy jakimś wypadku i sen o nim. W pierwszym razie czyni on na nas duże wrażenie, w drugim zapominamy o nim bardzo szybko po obudzeniu. Treść obu przeżyć jest ta sama; różnią się tylko odnośne stany świadomości.

wywóz odpadów poremontowych