Zachodzące procesy fizyczne i psychiczne

Procesy fizyczne

Procesy fizyczne

Przypuśćmy, że w czasie czytania mucha siada ci na czole: podnosisz rękę, by ją spędzić. Po stronie fizjologicznej zachodzą tu następujące procesy: (1) Ciężar i ruch muchy działają jako „bodziec” na pewne komórki skórne, od których biegną nerwy ku mózgowi.— „Bodziec’’ (stimulus) jest terminem technicznym i oznacza przedmiot lub zjawisko fizyczne, które może podrażnić narząd zmysłowy i w ten sposób dać początek zjawisku psychicznemu. (2)  pobudzenie tych komórek skórnych wysyła „podrażnienie”, przebiegające przez nerwy. (3) Podrażnienie dochodzi do jakiejś grupy komórek kory mózgowej i wywołuje „wyładowanie” (4) Nowe podrażnienie, powstałe na skutek wyładowania, przebiega po włóknach leżących w obrębie kory, do innej grupy komórek, od których znowu włókna biegną ku ręce, i tu wywołuje wyładowanie. (5) To ostatnie wyładowanie (6) wysyła podrażnienie do ręki i ramienia; ręka porusza się (7). Ten ruch znowu jest „bodźcem” dla komórek mięśniowych, z których znowu włókna nerwowe prowadzą do mózgu. (8) Pobudzenie tych komórek przenosi się do mózgu poprzez tę nową grupę nerwów, biegnących ku wewnątrz. (9) Podrażnienie dochodzi do jakiejś grupy komórek nerwowych i wywołuje w nich wyładowanie; faza (3) powtarza się, lecz już w innej części kory.

przeprowadzki w Żorach

Po stronie psychologicznej mamy: w fazie (3) wyobrażenie muchy i w fazie (9) czucia, które powiadamiają nas o położeniu i ruchu ręki Innym fazom, nawet fazie (5), nie odpowiada żadne zjawisko psychiczne. Zjawisko psychiczne powstaje tylko wtedy, gdy „wyładowanie” zachodzą w tych komórkach kory, które otrzymują podrażnienia dośrodkowe.

 Fakt, że mózg jest organem naszego życia psychicznego; został ustalony dzięki dwóm oczywistym dowodom. Po pierwsze stwierdzamy, że na obszarze całego królestwa zwierzęcego objętości i złożoności mózgu odpowiada stopień rozwoju i złożoności życia psychicznego. Powtóre znajdujemy, że zaburzenia w pewnych częściach mózgu śą wskaźnikiem pewnych zaburzeń psychicznych, i odwrotnie, że poszczególne postacie zaburzeń psychicznych są wskaźnikiem zaburzeń w poszczególnych częściach mózgu. Nie możemy tu wchodzić w szczegóły tych dowodów. Zaznaczymy jednak następujące fakty.

przeprowadzki w Żorach

To Cię zainteresuje:

– wycinka drzew Żory