Życie duchowe

psychologia6Po pierwsze, co się tyczy innych ludzi, nie może być żadnej wątpliwości co do ich życia duchowego. Całe nasze życie społeczne, rodzinne, obywatelskie, narodowe oparte jest na przekonaniu, że wszyscy ludzie posiadają duszę. Byłoby ono niemożliwe, gdyby fakty zadawały kłam temu twierdzeniu. Wszystkie formy życia społecznego są wytworami więcej, niż jednej świadomości. Podstawą życia społecznego jest mowa (język). Mowa zaś jest wytworem, wymagającym współdziałania co najmniej dwóch świadomości. Nie tworzylibyśmy nigdy wyrazów w tym jedynie celu, by mówić do siebie samych. Inną podstawą życia społecznego są prawa. Tymczasem w pojedynczej jednostce psychicznej może powstać jedynie nałóg; potrzeba co najmniej dwóch jednostek świadomych, aby wytworzyć prawo.

przeprowadzki Ruda Śląska

Powtóre, istnieje inny oczywisty dowód, który upoważnia nas do twierdzenia, że nie tylko inni ludzie, lecz również i zwierzęta mają duszę. Oczywisty ten wniosek wyprowadzamy z zachowania się zwierząt i postępowania ludzi. Postępowanie nasze jest wskaźnikiem stanu naszej świadomości, charakteru zachodzących w danej chwili zjawisk psychicznych, podobnie jak chorągiewka na dachu wskazuje kierunek wiatru. Jeżeli za tym stwierdzimy, że pewne okoliczności zewnętrzne wywołują w nas pewne zjawiska psychiczne, i że w tych okolicznościach w pewien określony sposób reagujemy, jeżeli z drugiej strony stwierdzimy, że w podobnych okolicznościach zewnętrznych zwierzę zachowuje się (reaguje) w sposób podobny: to wówczas mamy prawo wnioskować, że zwierzę ma stany świadome, podobne do naszych. Tak, na przykład, nie może być wątpliwości co do tego, że pies przeżywa smutek lub gniew, że poznaje swego pana, że śni itp.; w pewnych właściwych warunkach w zachowaniu swym wykazuje wszelkie oznaki uczucia, poznawania itd.

przeprowadzki Ruda Śląska

To Cię zainteresuje:

– biuro tłumaczeń ruda śląska
– tanie Przeprowadzki Ruda Śląska